Energiatesti

Kuinka energinen olet? – Testaa energisyytesi

Energiatesti

Energiatesti antaa tietoa testattavan henkilön terveydentilasta, kehon suorituskyvystä ja siten henkilön koko energiatasosta. Energiatestin tuloksena saadaan Energiaindeksi, joka kertoo ajan, jonka ihminen jaksaa energisesti tehdä töitä, harrastaa vapaa-ajalla tai puuhailla päivän aikana. Testi mahdollistaa mm. kunto-ohjelman tuloksellisuuden seurannan tai antaa arvokasta tietoa työnantajille työntekijöidensä työkunnosta.

Energiatesti ei ole paikkaan sidottu ja testauspaikka neuvoteltavissa.

Energiatesti yksityiselle henkilölle 55 €/mittaus. Energiatestit yrityksille ja yhteisöille 100€ + 37 €/mittaus + alv. Summaan kuuluu mittaukset ja palauteraportti mittauksessa käyneiden energiatasosta.

Energiatesti-esite (pdf)

Energiatesti yksilölle (pdf)
Energiatesti tiimille (pdf)

Vuoden liikuntatuote 2013

Energiatesti on valittu vuoden 2013 liikuntatuotteeksi.

Energiatestin kehittäjä: Laturi Corporation