Tunnista ammattilainen

Standardi auttaa tunnistamaan ammattilaisen!

Liikkumattomuuden kustannukset ovat vuosittain Suomessa jo miljardiluokkaa, puhumattakaan liikkumattomuuden mukanaan tuomasta inhimillisestä kärsimyksestä. Yksi ongelmaa kiihdyttäneistä tekijöistä on ollut riittämätön liikunnan ammattilaisten määrä. Suomessa esimerkiksi lääkärin pakollisiin opintoihin ei kuulu lainkaan erillistä liikuntalääketieteen kurssia, joten tässäkin arvostetussa ammattikunnassa tietämys on pitkälti oman kiinnostuksen ja harrastuneisuuden varassa. Suurta yleisöä hämmentää, mistä saada luotettavaan tieteelliseen tietoon pohjautuvaa liikuntaneuvontaa ja – valmennusta. Tätä ongelmaa EHFA pyrkii aktiivisesti ratkaisemaa luomalla selkeitä yhteisiä Eurooppalaisia standardeja liikunta-alan ammattilaisten tunnistamiseksi sekä alan arvostuksen nostamiseksi.

 

Trainer4You on personal trainingin ja terveysvalmennuksen uranuurtajayritys Suomessa. Yritys kouluttaa ohjaajia liikunta-alalle sekä tarjoaa yrityksille laadukasta liikuntavalmennusta.

Suomalaisen liikunta-alan koulutus- ja valmennusyhtiö Trainer4You Oy:n personal trainer -koulutukselle on myönnetty arvostettu EuropeActiven akkreditointi.

”Tämä on iso askel kohti tavoitteitamme yksilöiden sekä yhteiskunnan liikunta- ja terveystottumusten muuttamisessa pysyvästi paremmiksi”, kertoo Trainer4You:n toimitusjohtaja Tapani Määttä. ”Personal trainer -ammattinimikettä ei ole suojattu ja tämä on aiheuttanut hämmennystä niin koulutettavien, kuin itselleen valmentajaa etsivien parissa. EuropeActiven standardit ratkaisevat tämän haasteen Euroopan laajuisesti.”

 

EuropeActive on kansainvälinen, Brysselissä päämajaansa pitävä, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka edistää terveys- ja liikunta-alan etuja Euroopan Unionissa sekä osallistuu poliittiseen keskusteluun. EuropeActiven keskeisiä tehtäviä on laatia ja valvoa liikunta-alan koulutusohjelmien koulutusstandardeja. Valtaosa kansainvälisesti tunnetuimmista koulutustahoista rakentaa koulutusohjelmansa juuri EuropeActiven standardien mukaiseksi, taaten näin yhtenäisen laatujärjestelmän mukaiset koulutukset ja mahdollistaen kouluttamilleen ammattilaisille kansainväliset verkostoitumismahdollisuudet, sekä yhtenäiset ja tunnistetut koulutuskriteerit merkkinä osaamisesta. EuropeActive on myös laatinut Eurooppalaiset koulutusstandardit kunto- ja terveysliikunta-alan koulutusohjelmille.